'מרחבים בניהול עצמי' הינו מודל עבודה המאפשר למנהל או מורה יכולת להעניק מרחב אוטונומי בתוך גבולות ברורים הנקבעים מראש למורים או לתלמידים בבית הספר. מודל זה נוסה בהצלחה כשיטה פדגוגית בחינוך הפורמלי

קראו עוד