"אני מרגיש שסוף סוף אני חלק מתוך התהליך שעובר עלי, אני יכול לבחור את הדברים שמעניינים אותי ורלוונטים לחיים שלי, אני מרגיש שמקשיבים לי ושאני יכול לשנות ולפעול. התוכנית הזאת עשתה אותי אדם טוב יותר".
בוגר מבע בפנימייה

מבע בפנימייה

בישראל חיים כיום כ- 330,000 ילדים ובני נוער המצויים במצבי סיכון, מתוכם כ- 10,000 שהוצאו על ידי רשויות הרווחה ממשפחות לא מתפקדות. משרד הרווחה מפעיל קשת רחבה של 100 פנימיות בחלקן פועלת עמותת מבע.

תוכנית מבע בפנימייה מיושמת במסגרת הלמידה הפורמאלית והחברתית ומבוססת על המודל בו החניכים מקבלים אוטונומיה לבניית פרק ממערך הלימודים, גיבוש תוכנית ארועי שיא או תוכנית המשתלבת בחיי היום יום שלהם בפנימייה. הובלת התוכנית במרחב האוטונומי על ידי בני הנוער, מאפשרת התנסויות והתמודדויות המקנים להם כישורי חיים, מיומנויות ומפתחות לעצמאות. בוגרי התוכנית גודלים להיות מבוגרים עצמאיים, המשתלבים כאזרחים תורמים בחברה בה הם חיים.

מיזם "אמץ יחידה לקידום נוער בסיכון"

ידע והתנסות בניהול עצמי שווה ערך לחיזוק והעצמת אוכלוסיות חלשות. למעלה מ5,500 בני נוער בסיכון נשרו מבית הספר והם לומדים כעת בתוכנית היל”ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) של משרד החינוך, ב – 205 יחידות לקידום נוער במוסדות חסות, בתי כלא ובתי מעצר.

עמותת מבע בשיתוף עם פרוייקט היל”ה ותאגידים עיסקיים החלה ביוזמה נרחבת לקידום והטמעת תוכנית מבע במוקדים אלה. התוכנית פותחה במטרה להנגיש ידע וכלים העוסקים בכישורי חיים, בלקיחת אחריות, העצמה, מסוגלות וחיזוק תחושת השייכות.

אנו מזמינים חברות ותאגידים לאמץ יחידה לקידום נוער, לתרום ולסייע כלכלית לביצוע התוכנית עם אופציה לשלב פעילות התנדבותית של עובדי החברות ביחידה. תרומות לביצוע הפרויקט הן כוח מניע להצלחת התוכנית והשקעה בעתיד הנוער. 

 

למידע נוסף מוזמנים לשלוח פרטים

שותפים