מלווים ארגונים וקהילות ביצירת מסגרות אוטונומיות מצמיחות 

מלווים ארגונים וקהילות ביצירת מסגרות אוטונומיות מצמיחות 

ארגון המאפשר מרחב אוטונומי לחברים בו, בתוך מסגרת גבולות ברורה, יוצר בקרבם מוטיבציה פנימית, תחושת שייכות ואפקטיביות גבוהה.

מודל הניהול העצמי מאפשר לכל ארגון המעוניין בכך לתת מרחבי אוטונומיה והעצמה לחברים בו. המודל מאפשר לצאת ממלכודת המרכוזיות הקיימת ברוב הארגונים כיום בעולם, ולקיים מרחבים של אחריות ויצירה בתוך גבולות ומסגרת ברורה. כתפיסה ארגונית, המודל נותן מרחב צמיחה לחברים המאפשר להם לחלום, ליצור ואף לעשות מעשי מנהיגות. 

עמותת מבע – מרחבים בניהול עצמי נותנת כלים ויעוץ ומלווה באופן מקצועי ארגונים וקהילות שמבקשים להטמיע מודל חדשני ופורץ דרך.

אנו מזמינים אתכם – מנהלים ומנהלות, מפקדים ומפקדות, מחנכים ומחנכות – למצוא מרחבים שבהם עובדים, פקודים או תלמידים יקחו אחריות, יצרו, ייזמו וילמדו מתוך מוטיבציה פנימית ותחושת שייכות.

קראו עוד על המודל  |  הכירו את הצוות שלנו דברו איתנו

 

מכינה בית ספרית

אחת התוכניות הרחבות והמשמעותיות הנשענת על מודל הניהול העצמי היא המכינה הבית-ספרית בשכבת יב. הצוות החינוכי בונה את המסגרת האוטונומית של המכינה בדגש על היכרות עם החברה ישראלית או דגש חינוכי אחר לבחירתם. מתוך מסגרת זו התלמידים בוחרים בתחילת השנה את הנושאים שמעניינים אותם ובהם הם רוצים להתעמק, ולקראת תקופת המכינה – המתקיימת במשך חודש או חודשיים אחרי בגרויות החורף ולפני חופשת הפסח – הם לומדים ומעמיקים בנושאים הנבחרים. ניתן לקיים את המכינה גם לאורך כל המחצית השנייה ולכלול בתוכה את טקסי הזיכרון ואירועי הסיום השכבתיים. אפשר אף לקיים בדרך זו מכינה למשך כל שנת יב ולשלב בה נושאים רלוונטיים הקשורים ללימודי ההיסטוריה, תנ”ך, אזרחות וכדו’.

עמותת מבע – מרחבים בניהול עצמי נותנת כלים ויעוץ ומלווה באופן מקצועי ארגונים וקהילות שמבקשים להטמיע מודל חדשני ופורץ דרך.

אנו מזמינים אתכם – מנהלים ומנהלות, מפקדים ומפקדות, מחנכים ומחנכות – למצוא מרחבים שבהם עובדים, פקודים או תלמידים יקחו אחריות, יצרו, ייזמו וילמדו מתוך מוטיבציה פנימית ותחושת שייכות.

קראו עוד על המודל  |  הכירו את הצוות שלנו דברו איתנו

 

ארגון המאפשר מרחב אוטונומי לחברים בו, בתוך מסגרת גבולות ברורה, יוצר בקרבם מוטיבציה פנימית, תחושת שייכות ואפקטיביות גבוהה.

מודל הניהול העצמי מאפשר לכל ארגון המעוניין בכך לתת מרחבי אוטונומיה והעצמה לחברים בו. המודל מאפשר לצאת ממלכודת המרכוזיות הקיימת ברוב הארגונים כיום בעולם, ולקיים מרחבים של אחריות ויצירה בתוך גבולות ומסגרת ברורה. כתפיסה ארגונית, המודל נותן מרחב צמיחה לחברים המאפשר להם לחלום, ליצור ואף לעשות מעשי מנהיגות. 

 

מבע חינוכי

מודל מרחבים בניהול עצמי נותן מענה לאתגר הגדול של מערכת החינוך במאה ה-21. קראו עוד על המודל שמשנה את מערכת החינוך.

מבע ארגוני

כל ארגון שמבקש להגביר את המוטיבציה הפנימית והאחריות של חבריו יכול להטמיע את מודל מרחבים בניהול עצמי

מבע משפחתי

 גם משפחות יכולות ליצור מרחבים בהן הילדים לוקחים אחריות, מתפתחים ומגלים את החוזקות שלהם.

מבע משפחתי

 גם משפחות יכולות ליצור מרחבים בהן הילדים לוקחים אחריות, מתפתחים ומגלים את החוזקות שלהם.

מבע ארגוני

כל ארגון שמבקש להגביר את המוטיבציה הפנימית והאחריות של חבריו יכול להטמיע את מודל מרחבים בניהול עצמי.

מבע חינוכי

מודל מרחבים בניהול עצמי נותן מענה לאתגר הגדול של מערכת החינוך במאה ה-21. קראו עוד על המודל שמשנה את מערכת החינוך.

המודל

המרחב האוטונומי במודל תחום בארבעה גבולות המהווים מסגרת לאפשרוית של יצירה, למידה, התפתחות וצמיחה. 

המסגרת של הריבוע מציירת ארבעה תחומי-על שמסייעים בהגדרת גבולות המרחב האוטונומי: בטחון ובטיחות, חזון ומטרות, ערכים ונהלים, משאבים. התוכן של כל אחד מתחומי-העל צריך להיות מותאם באופן ספציפי לאנשים, למקום ולזמן בהם מוגדר המרחב. האותנטיות יכולה לבוא לידי ביטוי עמוק רק אם גבולות המרחב ייבחרו בקפידה ובהתאמה מדויקת.

נשמח ללות אתכם ביצירת המסגרת שלכם והטמעתה בארגון.

המודל

המרחב האוטונומי במודל תחום בארבעה גבולות המהווים מסגרת לאפשרוית של יצירה, למידה, התפתחות וצמיחה. 

המסגרת של הריבוע מציירת ארבעה תחומי-על שמסייעים בהגדרת גבולות המרחב האוטונומי: בטחון ובטיחות, חזון ומטרות, ערכים ונהלים, משאבים. התוכן של כל אחד מתחומי-העל צריך להיות מותאם באופן ספציפי לאנשים, למקום ולזמן בהם מוגדר המרחב. האותנטיות יכולה לבוא לידי ביטוי עמוק רק אם גבולות המרחב ייבחרו בקפידה ובהתאמה מדויקת.

נשמח ללות אתכם ביצירת המסגרת שלכם והטמעתה בארגון.

ביטחון ובטיחות

בכל מרחב קיימות סכנות בתפעול היומיומי וקיים הצורך לשמור על ביטחונם הפיזי והנפשי של חברי הארגון. בכדי שהאוטונומיה תאפשר למשתתפים טווח התנסות משמעותי, יש לשרטט באופן ברור את האחריות לשלומם ובריאותם של כל הנוגעים בדבר.

חזון ומטרות   

החזון מסמן את האופק של המרחב הנבחר כנגזרת מן החזון הארגוני הקיים. כך מתאפשרת חשיבה משותפת על כיווני העשייה של הארגון, בדיאלוג עם חלומותיו וחזונו האישי של חבר הארגון המקבל את האוטונומיה. המטרות הינן נגזרת של החזון, ופורטות אותו למשימות בנות מימוש.

ערכים ונהלים

ערכי הארגון ונהליו מתווים את הדרך למרחב הנבחר. על מנת לממש את הערכים מהלכה למעשה, יש לתרגם אותם לנהלים ברורים ההופכים את הערך לפעולות בנות קיימא. זוהי הזדמנות להעביר לשותפים את התפיסה הערכית העומדת מאחורי נהלי הארגון. 

משאבים

המשאבים העומדים בידי החברים במרחב האוטונומי מגדירים את טווח הפעולה שלהם. ריבוי משאבים יתן למשתתפים תחושה של אמון וציפיה למימוש מיטבי של משימותיהם במסגרת המרחב. המשאבים אינם בהכרח כספיים, אלא גם משאבי זמן, כוח אדם, ציוד וכדומה.

משאבים

המשאבים העומדים בידי החברים במרחב האוטונומי מגדירים את טווח הפעולה שלהם. ריבוי משאבים יתן למשתתפים תחושה של אמון וציפיה למימוש מיטבי של משימותיהם במסגרת המרחב. המשאבים אינם בהכרח כספיים, אלא גם משאבי זמן, כוח אדם, ציוד וכדומה.

ערכים ונהלים

ערכי הארגון ונהליו מתווים את הדרך למרחב הנבחר. על מנת לממש את הערכים מהלכה למעשה, יש לתרגם אותם לנהלים ברורים ההופכים את הערך לפעולות בנות קיימא. זוהי הזדמנות להעביר לשותפים את התפיסה הערכית העומדת מאחורי נהלי הארגון. 

חזון ומטרות   

החזון מסמן את האופק של המרחב הנבחר כנגזרת מן החזון הארגוני הקיים. כך מתאפשרת חשיבה משותפת על כיווני העשייה של הארגון, בדיאלוג עם חלומותיו וחזונו האישי של חבר הארגון המקבל את האוטונומיה. המטרות הינן נגזרת של החזון, ופורטות אותו למשימות בנות מימוש.

ביטחון ובטיחות

בכל מרחב קיימות סכנות בתפעול היומיומי וקיים הצורך לשמור על ביטחונם הפיזי והנפשי של חברי הארגון. בכדי שהאוטונומיה תאפשר למשתתפים טווח התנסות משמעותי, יש לשרטט באופן ברור את האחריות לשלומם ובריאותם של כל הנוגעים בדבר.

שותפים

הכירו את הצוות שלנו

תומר אושרי

תומר אושרי

מייסד שותף, מלווה מרחבים

מורה ומחנך, לשעבר ראש מכינת הנגב ומנהל תיכון סליגסברג. עמית בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל. נשוי ואב לארבעה, גר בירושלים.

אורי בן דוד

אורי בן דוד

מייסד שותף, מלווה מרחבים

מנחה קבוצות וטבע תרפיסט. מוביל מסעות אימון בטבע. יוזם ומנהל שותף של העמותה לאסטרונומיה תצפיתית. נשוי ואב לשלושה, גר בתקוע.