מבע חינוכי

מבע חינוכי

מבע חינוכי יצירת מרחב בניהול עצמי במערכת החינוך מאת תומר אושרי מבוא'מרחבים בניהול עצמי' הינו מודל עבודה המאפשר למנהל או מורה יכולת להעניק מרחב אוטונומי בתוך גבולות ברורים הנקבעים מראש למורים או לתלמידים בבית הספר. מודל זה נוסה בהצלחה כשיטה פדגוגית בחינוך הפורמלי...